وبلاگ "انتظار" نوشت:

دروغی بنفش به نام ستاد استقبال مردمی!

در حاشیه ی سفر روحانی به استان قزوین دروغ استقبال مردمی. این ستاد را چه کسی دیده از کجا پیدایش شده و اصلا وجود خارجی دارد یا نه؟! افرا باید در مسیر استقبال