دورهم به نقل از وبلاگ قدس نوشت:

فاطمه ، باطنه ی عالم هستی

فاطمه ایینه بزم معراج است و فاطمه لعلی خلق عظیم ترین مهربانی هاست . اگر فاطمه نباشد سیادت سبزها از بین میرود. اگر فاطمه نباشد شیرازه ی ظهور گسیخته می شود و نسل خداوند منقط می ماند. و فاطمه آل الله است و خلق عیال الله اند که از برکت فاطمه روزی می خورند.
گلستان بلاگ، منتشر کرد:

چرا نام فاطمه علیها السلام؟

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله مى‏ فرمایند: من نام دخترم را فاطمه علیها السلام گذاشتم؛ زیرا خداى ـ عزوجل ـ فاطمه علیها السلام و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگهداشته ‏است.»