وب سایت «ندای یک بسیجی عاشق» نوشت:

دانلود کلیپ میان ماه من تا ماه گردون