گلستان بلاگ منتشر کرد:

تقدیم به روح تمام آتش نشانان شهید