شناسه خبر: 25083   
تاریخ انتشار: 1396/05/09 10:56
کانال تلگرامی "روشنگری" نوشت:
زنانی که سرکارند اما سرکار نمی روند
زنانی که سرکارند اما سرکار نمی روند
خانم های زیادی احساس کردند ممکن است در معرض انتخاب باشند و آن"یک زن" خودشان باشند اما کم کم روشن شد همه این زنان سرکارند و مورد سوء استفاده در یک بازی زنانه-سیاسی قرار گرفته اند که اولین معترض آن خانم دکتر کولایی در لیست احتمالی شهرداران بود.

به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تو کانال تلگرامی "روشنگری" نوشت:

 

حدود دو ماهی است اصلاح طلبان بخشی از فضای رسانه های رسمی و مجازی را به مطالبه حضور زن در کابینه اختصاص داده اند.تجربه خانم وحید دستجردی تجربه کارآمد و موفقی بود امابکارگیری وی یک مطالبه جنسیتی از سوی  جریان همسو یا اجتماع نبود و دولت بکار گیرنده هم مدعای روشنفکری  نئو مارکسیستی نداشت.
جامعه ایران اعم از زن و مرد هم پذیرفتند که دکتر وحید به خاطر جنسیت به کار گیری نشد بلکه در حوزه ای که مسئولیت بر عهده اش قرار گرفت هم مدیر بود و هم متخصص.به صورتی که بعضا به شوخی گفته می شود او تنها مرد کابینه است و احمدی نژاد هم یک روز قبل از عزل وی،برایش نمره بیست لحاظ نمود. عزلش هم نه به خاطر ضعف مدیریت بود و نه به خاطر جنسیت بلکه او هم مانندچندین وزیر دیگر در حاشیه های دولت قبل گرفتار شد.این الگو امروز در دسترس اصلاح طلبان نیست یعنی آنان از زوایه توان،تخصص و مدیریت به موضوع نمی نگرند بلکه فقط و فقط به دنبال حضور یک زن هستند و توان،تخصص و انطباق آن با مسئولیت فرع مساله است.شاید با این مطالبه فراگیر از رئیس جمهور ،خانم های زیادی احساس کردند ممکن است در معرض انتخاب باشند و آن"یک زن" خودشان باشند اما کم کم روشن شد همه این زنان سرکارند و مورد سوء استفاده در یک بازی زنانه-سیاسی قرار گرفته اند که اولین معترض آن خانم دکتر کولایی  در لیست احتمالی شهرداران بود.سازماندهی کمپینی اصلاح طلبان  در دو روز گذشته نشان داد که پشت پرده فقط یک زن است که در چهارسال گذشته هیچ اقدامی جز موضعی از جنس نیاز احمد شهید نداشته و قله مراوداتش با مدینه فاضله!!غرب دعوت از نزار زکا و بازداشت وی بوده است.از دو روز پیش همه زنان در معرض فهمیدند که سر کارند و همه دعوا برای یک نفر مشخص است . آن هم مهم نیست توان،برنامه و سنخیت داشته باشد فقط باید باشد چون زن است و ما می خواهیم و تمام.این  مطالبه و شکل آن از جنس روشنفکری است نه قدرت. اما طلب سهم خواهی تنها تفسیری بود که از این کمپین شد و خانم مذکور را هم به نوعی خراب کردند.ایران کشوری نیست که  دولت و حکومت اش با فشار تصمیم بگیرند.چه فشار آمریکا باشد چه  فشار نئومارکسیستهای فمینیسم.

 

 

انتهای پیام/

تلگرام حرف تو
captcha