شناسه خبر: 24811   
تاریخ انتشار: 1396/03/30 12:11
وبلاگ "انعکاس" نوشت:
ماه شاهزادگی
ماه شاهزادگی
قصه ما ادمهاست،آدمهایی که مرغ باغ ملکوت بودیم و به این خاکدان دنیا آورده شدیم و با وسوسه شیطان ،به گدایی این دنیا افتادیم دلمان خوش شد ،به دست دراز کردن پیش دنیا و گداییِ پست و مقام و شهوت و شهرت و ماشین و خانه .... شیطان وسوسه کرد و ما را به کارهای وا داشت که هرگز در شان یک شاهزاده نبود

به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تو وبلاگ "انعکاس" نوشت:

 

میگویند در زمانهای خیلی خیلی قدیم ،پادشاهی بود که خدا به او دو فرزند دوقولو داد،طبق رسم آنزمان،مهر شاهزادگی به پیشانی دو فرزند زده شد ،اما یکی از این دو فرزند از قصر ،توسط دزدی پلید ربوده شد و در بیغوله ها و خرابه ها ،بزرگ شد و گدایی آموخت و و غافل از اینکه شاهزاده ای گرانقدر است ،تن به هر کار می داد ،تا اینکه فرزانه ای او را دید و از مهر پیشانی فهمید که او شاهزاده است و به او گفت: تو شاهزاده ای و این کارها شایسته تو نیست اما شاهزاده ربوده شده ،باور نکرد و با تمسخر گفت: شاهزاده؟؟من؟ فرزانه ،برادر دوقولوی او را حاضر کرد و شباهتها را یک به یک شمرد اما افسوس گدایی با شاهزاده ربوده شده ،آن کرده بود که حرف فرزانه را نپذیرفت و در گدایی  ماند...و مرد...

قصه تلخ بالا ،قصه ما ادمهاست،آدمهایی که مرغ باغ ملکوت بودیم و به این خاکدان دنیا آورده شدیم و با وسوسه شیطان ،به گدایی این دنیا افتادیم دلمان خوش شد ،به دست دراز کردن پیش دنیا و گداییِ پست و مقام و شهوت و شهرت و ماشین و خانه ....شیطان وسوسه مان کرد و ما را به کارهای وا داشت که هرگز در شان یک شاهزاده نبود،اولیاء خدا که مهر شاهزادگی را بر پیشانی همه ادمیان دیده اند،یک به یک برای اثبات ِشاهزادگی انسان به دنیا امدند ،اما افسوس که اکثر ادمها باورشان نشد و نمیشود ،حتی وقتی خدا ،محمد(ص) و اهل بیتش(با علی(ع) و زهرا(س) ،با حسن(ع) و حسین(ع) ) را آورد و   برای اثبات شاهزادگی انسان ،یک به یک شباهتهای انسان را با ایشان را نام برد، باز هم  اکثر انسانها،به حکم وسوسه شیطان  نپذیرفتند ....و همچنان گدا ماندند ...و در بیغوله ها و خرابه های دنیا به زندگی ادامه دادند

ماه رمضان از آن فرصتهای طلایی است که خدا شیطان را در بند میکند ،تا فرصتی فراهم اورد ،به وجودمان فکر کنیم و بپرسیم از کجا آمده ام ،آمدنم بهر چه بود .....آیا ما در این ماه میتوانیم به این سوال یک جواب مناسب پیدا کنیم ؟ آیا خواهیم فهمید ،شاهزاده ایم و باید در این دنیا ،زندگی شاهانه داشته باشیم؟؟یا باز هم در کوچه پس کوچه های دنیا به گدایی مشغول میشویم!شب قدر ،دنبال قدرهای گمشدمان بگدیم و از خدا بخواهیم ،و کرمنا بنی آدم را برایمان تفسیر کند ....امید که این شب قدر ،با علی(ع) ،قدر خودمان را پیدا کنیم و بفهمیم ما از جنس علی(ع) هستیم ....

 

 

پیروان ولایت

 

 انتهای پیام/

 

 

تلگرام حرف تو
captcha