شناسه خبر: 23378   
تاریخ انتشار: 1395/10/04 14:10
سایت وبلاگی "همدان نیوز" نوشت:
این والدین راهی بهشت می گردند!
این والدین راهی بهشت می گردند!
هر کس یک دختر پاکدامن پرورش دهد، خداوند او را از آتش محفوظ می دارد.

به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تو ؛ همدان نیوز به نقل از ابن تیهان نوشت:

تربیت و پرورش دخترانی پاکدامن و عفیف، یکی از اموری می باشد که برای آن ثواب فراوان و عظیمی ذکر شده است.

در این باره از حضرت محمد(ص) نقل شده است:

دختران پاکدامن و عفیف فرزندانی بسیار نیکو و خوب می باشند و هر کس یک دخترِ (این چنین) داشته باشد، به واسطه ی آن خداوند او را از آتش محفوظ می دارد و کسی که دو دخترِ (صالح و عفیف) داشته باشد، خداوند او را به بهشت رهسپار می گرداند و کسی که سه دختر یا همانند آن ها خواهر داشته باشد، جهاد در راه خدا و صدقه از وی ساقط می باشد، و همچنین می فرمایند:

هر فردی که سه دختر و یا سه خواهر خویش را سرپرستی نماید و بر نگهداری از آنان صبر و شکیبایی نماید تا آن که آنان به خانه ی بخت روند یا در آغوش خاک بیارامند، من و او در بهشت مانند این دو خواهیم بود و به انگشت سبابه و وسطی خود اشاره فرمودند.

سپس سوال شد: ای رسول خدا؛ سرپرستی کردن دو دختر یا خواهر چگونه است؟

فرمودند: همین حکم را دارد و سرپرستی یکی نیز دارای همین ثواب و پاداش می باشد.

تلگرام حرف تو
captcha