شناسه خبر: 23255   
تاریخ انتشار: 1395/09/20 18:59
یادداشت
دانشگاه های ما تربیت اسلامی ندارد
دانشگاه های ما تربیت اسلامی ندارد
قصد داریم در این یادداشت مروری کنیم سخنان گوهرباره حضرت امام خمینی (ره) را در حضور انجمن های اسلامی دانشگاه ها و مدارس عالی کشور صرفا جهت یادآوری مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس شاید یادشان بیایید در گوشه ای از این دانشگاه دو مرد دلاور ؛ دو شهید گمنام هستند و می بینند مسئولین و متولیان فرهنگی دانشگاه چه می کنند با خون بهای آنها به گوششان برسانید.

به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تو به نقل از صدای دریا؛

سخنان امام خمینی در حضور انجمن های اسلامی دانشگاه ها و مدارس عالی کشور 59/2/1 ؛

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سلام بر شما ملت بزرگ ایران ، سلام بر ملت مسلمان جهان ، سلام بر دانشگاهیان و دانشجویان معظم که سربازانی برای اسلامند . من لازم می دانم یک تذکر به شما بدهم که بدانند تصور ما از اصلاح دانشگاهها چیست ؟

 

بعضی گمان کرده اند کسانیکه اصلاح دانشگاه را میخواهند و میخواهند دانشگاه اسلامی باشد اینست که گمان کرده اند این اشخاص تو هم کرده اند که علوم دو قسم است . هر علمی دو قسم است ، علم هندسه یکی اسلامی است یکی غیر اسلامی است . علم فیزیک یکی اسلامی است یکی غیر اسلامی از این جهت اعتراض کرده اند به اینکه علم اسلامی و غیر اسلامی ندارد و بعضی توهم کرده اند که اینها که قائلند که باید دانشگاهها اسلامی بشود یعنی فقط علم فقه و تفسیر و اصول در آنجا باشد . یعنی همان شانی را که مدارس قدیمه دارند .

 

باید بر دانشگاه هم همان تدریس بشود اینها اشتباهی است که بعضی می کنند یا خودشان را به اشتباه می اندازند . آنچه که ما می خواهیم بگوئیم اینست که دانشگاهها ی ما از دانشگاههای وابسته است .

 

دانشگاههای ما دانشگاههای استعماری است . دانشگاههای ما اشخاصی را که تربیت و تعلیم میکنند اشخاصی هستند که غربزده هستند . بسیاری از اساتید غربزده هستند و جوانهای ما را غربزده بار می آورند .

ما می گوئیم که دانشگاههای ما دانشگاههای که برای ملت ما مفید باشد نیست .

 

ما بیشتر از پنجاه سال است که دانشگاه داریم با بودجه های هنگفت کمرشکن از دسترنج همین ملت حاصل میشود و در این پنجاه سال نتوانستیم در علومی که در دانشگاهها کشف میشود خود کفا باشیم .  ما دانشگاه داشتیم و داریم ولی برای تمام شئونی که یک ملت زنده لازم دارد احتیاج به غرب داریم .

 

ما که می گو ئیم دانشگاه باید از بنیان تغییر بکند و تغییرات بنیادی داشته باشد و اسلامی باشد نه اینست که فقط علوم اسلامی را در آنجا تدریس کنند نه اینکه علوم دو قسمند هر علمی دو قسم است یکی اسلامی و یکی غیر اسلامی ما می گوئیم که در این پنجاه سال یا بیشتر که شما دانشگاه دارید فر آورده های دانشگاه را برای ما عرضه دارید .

ما می گوئیم که دانشگاههای ما مانع از ترقی فرزندان این آب و خاک هست و ما می گو ئیم که دانشگاه ما مبدل شده است به یک میدان جنگ تبلیغاتی ، ما می گوئیم که جوانهای ما اگر علم هم پیدا کرده اند تربیت ندارند یا تربیت شده به تربیت اسلامی نیستند .

 

 آنهائی که تحصیل می کنند برای اینست که یک ورقه ای بدست بیاورند و بروند و سربار ملت بشوند آنطور نیست که به حسب احتیاجات ملت به حسب احتیاجات ملت ، به حسب احتیاجاتی که کشور ما دارد دانشگاه به آن ترتیب رفتار کند و نگذارد این نسلهای بزرگ و این جوانهای بسیار عزیز قوایشان به هدر برود .

 

 دانشگاه های ما تربیت اسلامی ندارد اگر دانشگاههای ما تربیت اسلامی و اخلاق اسلامی داشت میدان زد و خورد عقایدی که مضر به حال این مملکت است نمی شد اینها برای این است که اسلام را نمی دانند و تربیت اسلامی ندارند ، دانشگاهها باید تغییر بنیانی کند و باید از نو ساخته شود که جوانان ما را تربیت کنند به تربیت های اسلامی اگر چنانچه تحصیل علم می کنند در کنار آن تربیت اسلامی باشد نه اینکه اینها را تربیت کنند به تربیت های غربی نه آنکه یک دسته به طرف غرب بکشانند جوانهای ما را و ما میخواهیم چنانچه ملت ایران در مقابل غرب ایستاد جوانهای دانشگاهی ما هم همه در مقابلش بایستند.

این جوانهایی که بواسطه ساده لوحی خودشان تربیت های باطل بعضی از اساتید را قبول کردند و حالا که ما میخواهیم یک دانشگاه مستقل درست کنیم و تغییر بنیادی بدهیم که مستقل بشود و  وابسته به غرب نباشد وابسته به مارکسیسم و لیبرال نباشد ، اگر چنانچه ما بخواهیم اینطور کنیم جبهه بندی میکنند همین دلیل بر این است که ما دانشگاه اسلامی و دانشگاهی که تربیت کرده باشد جوانان ما را نداشتیم و نداریم همین شاهد است اینکه جوانهای ما تربیت صحیح نشده اند و از آن طرف دنبال تحصیل نیستند تمام عمرشان را صرف شعار میکنند و صرف تبلیغ سوء باطل طرفداری از امریکا و … ما می خواهیم که جوانان ما جوانان مستقل باشند خودشان را ببینند احتیاجات خودشان را ببینند شرقی نباشند و غربی نباشند .

 

ما که امروز با امریکا در قبال هم ایستادیم در میان این ابر قدرت ایستادیم و احتیاج به این داریم که جوانهای ما هم در قبال آنها بایستند جوانهای ما در مقابل خودشان می ایستند و برای آمریکا کار میکنند ما میخواهیم دانشگاهها را طوری کنیم که جوانهای ما برای خودشان و برای ملتشان کار کنند .

 

ما می گوئیم برنامه هائی که در دانشگاههاست منتهی میکند جوانان ما را به طرف غرب و نباید این طور باشد . ما می گوئیم که جوانان ما را این استادی که در دانشگاه بودند و بعضی از آنها هنوز هستند نمی گذارند تحصیل حسابی بکنند آنها را متوقف میکنند مانع از پیشرفت آنها هستند در خدمت غرب هستند و می خواهند ما در همه چیز محتاج به غرب باشیم و معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند و یک دانشگاه مستقل و یک فرهنگ مستقل داشته باشیم .

 

عزیزان من ، من از محاصره اقتصادی نمی ترسیم ما از دخالت نظامی نمی ترسیم آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است ما از دانشگاه استعماری می ترسیم ما از دانشگاهی میترسیم که جوانهای ما را آنطور تربیت کنند که خدمت به غرب بکنند

 

از خداوند تعالی سعادت ملت اسلام و سعادت جوانها را خواستارم  و امیدوارم که ها نطور یکه پیشنهاد شده است دانشگاهها را از همه عناصر تخلیه کنند و از همه وابستگی ها تخلیه کنند تا اینکه انشاء الله یک دانشگاه صحیح اخلاقی ، اسلامی ، فرهنگ اسلامی تحقق پیدا کند

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .

 

انتهای پیام

تلگرام حرف تو
captcha