شناسه خبر: 12121   
تاریخ انتشار: 1395/05/25 12:28
کلام فارس نوشت:
خداى ما یکى است our God is One
خداى ما یکى است our God is One
خداى ما یکى است ، پدر و مادر ما یکى است و هرکس مسئول اعمال و کردار خود مى باشد

در بین مسافرتى که امام رضا علیه السلام از شهر مدینه به سوى خراسان داشت ، هرگاه ، که سفره غذا پهن مى کردند و غذا چیده و آماده خوردن مى شد، حضرت دستور مى داد تا تمامى پیش خدمتان سیاه پوست و … بر سر سفره طعام حاضر شوند؛ و سپس حضرت کنار آن ها مى نشست و غذاى خود را میل مى نمود

During the trip that Imam reza (PBUH) was going from the city Madina to Khurasan, Whenever, a table laid with food and ready to eat food, He ordered that all black maids and others to sit on the food table; And then he would sit down beside him to eat his own food.

 

اطرافیان به آن حضرت اعتراض کردند که چرا براى غلامان سفره اى جدا نمى اندازى ؟!

Those around protested to him why not put an isolated table for the servants ?!

 

امام علیه السلام فرمود: آرام باشید این چه حرفى است ؟!

Imam (as) said: Calm down What is this?!

 

خداى ما یکى است ، پدر و مادر ما یکى است و هرکس مسئول اعمال و کردار خود مى باشد.

Our God is One, our parents are the same and anyone responsible for the actions of himself

 

انتهای پیام/

تلگرام حرف تو
کلیدواژه
76 97 89
captcha