شناسه خبر: 11349   
تاریخ انتشار: 1395/03/23 06:48
وبلاگ من انقلابی‌ام نوشت:
مـــــراقــــبـــــــــ بــــاشــــیــم کـــــــافــــــر نــمــیــریــــم . . .
مـــــراقــــبـــــــــ بــــاشــــیــم کـــــــافــــــر نــمــیــریــــم . . .
گـفـتـم: سرت رو بنداز پایین زندگیتو بکن، به هیچ چیز و هیچ کس فکر نکن، ما بی طرفیم، کار به کار کسی نداریم . . . گـفـت: زیارت عـــاشــــورا را خوانده ای... دو دسته جمله دارد، یــا ســلام است یا لــعــن؛ جامعه هم دو دسته دارد، مورد سلام اهل بیت (ع) و مورد لعنشان.

به گزارش باشگاه وبلاگ نویسان ایرانی حرف تو ، بلاگ‌تو به نقل از وبلاگ من انقلابی‌ام نوشت:

گـفـتـم:

سرت رو بنداز پایین زندگیتو بکن، به هیچ چیز و هیچ کس فکر نکن، ما بی طرفیم، کار به کار کسی نداریم . . .


گـفـت:

زیارت عـــاشــــورا را خوانده ای... دو دسته جمله دارد، یــا ســلام است یا لــعــن؛ جامعه هم دو دسته دارد، مورد سلام اهل بیت (ع) و مورد لعنشان. 


گـفـتـم: سرت رو بنداز پایین زندگیتو بکن، به هیچ چیز و هیچ کس فکر نکن، ما بی طرفیم، کار به کار کسی نداریم . . .
گـفـت: زیارت عـــاشــــورا را خوانده ای... دو دسته جمله دارد، یــا ســلام است یا لــعــن؛ جامعه هم دو دسته دارد، مورد سلام اهل بیت (ع) و مورد لعنشان.
عاقبت هم دو دسته می شود، بــهــشـــت و جــهـــنــم، وســـــط نــــــدارد.
گفتم حتی بـــی طــــرف ها...!!!؟؟؟
گفت: در زیارت عاشورا جوابت هست... (و شــایــعــت و بـــایــعـــت و تــــابــعــت عــلی قــتــلــــه...) امام صادق آن بی طرف ها را هم لعـــن کرده... البته زیاد هم بی طرف نبودند هر که در لشکر حسین(ع) نباشد در محفل شراب باشد یا محراب نماز... یزیدی است.
گفتم: زمانه عوض شده... موقعیت فرق کرده.
گفت: باز زیارت عاشورا جوابت را داده: (و آخــــر تـــابـــع لـــه عــــلی ذلـــکـــــ) تا آخر الزمان هر کسی مثل این ها باشد لعن شده... قرار نیست که فامیلیش یزید باشد...
(کـــــل یــــــوم عـــــــاشـــــــورا) در هر زمان حـــســـیــن به قتلگاه می رود . . .
کاروان حرکت کرده و هر انسانی به کربلای خودش می رود... باید تکلیفش را با خودش روشن کند، حسینی است یا یزیدی . . . ؟؟؟
گفتم: یعنی چـــه...!!!؟؟؟
گفت: جامعه ات را نگاه کن، اگــــــر صـــفـــــ حــســیــن (علیه السلام) را پــیـــدا نــکــــردی بـــــه مــــــرگـــــــ جـــاهــلـــیــتـــــ مــــــردی!

کــــــافــــــــر مـــــــردی . . .

سلامتی و ظهور آقا امام زمان صلوات
تلگرام حرف تو
captcha